Terug naar Nieuws

Conferentie ‘Wet open overheid: game changer voor openbaar bestuur en burger?’

Op vrijdag 17 juni organiseerde het projectteam in de LocHal in Tilburg een gratis toegankelijk symposium voor wetenschappers, professionals en burgers over de Wet open overheid. Te gast waren onder meer Arre Zuurmond (regeringscommissaris Informatiehuishouding) en Jonathan Gray (King’s College London).

In verschillende sessies gingen wij dieper in op de vraag ‘wordt de Wet open overheid nu een game changer voor openbaar bestuur en burger?’. We hadden bijdragen rond onder meer actieve openbaarmaking, maatwerk bij informatieverstrekking, ervaringen uit het buitenland, waardecreatie met behulp van overheidsinformatie, informatievisualisatie en natural language processing.

De conclusie: De Woo is mogelijks een game changer, maar eerst moet er werk gemaakt worden van een gedegen informatiestructuur, nieuwe Haagse (outreachende) cultuur, en vooral wederzijds vertrouwen!

Klik hier voor het volledig naverslag.

Conferentie ‘Wet open overheid: game changer voor openbaar bestuur en burger?’

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...