Terug naar Nieuws

Nieuw Field Lab: Communiceren met data over toezicht op legaal kansspel aanbod

Wij zoeken jou voor onze nieuwe field lab!

Kansspelen zijn een fact of life. Burgers die spelen, beleven er plezier aan of hopen er rijk door te worden. Ook burgers die niet spelen komen wel eens in aanraking met kansspelen. Ze zien bijvoorbeeld  krasloten van Nederlandse Loterij liggen in de supermarkt. Of ze worden tijdens de pauze van een voetbalwedstrijd of een regulier reclameblok geconfronteerd met een online kansspel. Dat laatste is aan de orde van de dag sinds het vanaf 1 oktober 2021 voor vergunninghouders mogelijk is om ook online legaal kansspelen aan te bieden.

Er zijn echter ook risico’s aan kansspelen verbonden. Daarom is er een Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa controleert of aanbieders van kansspelen zich aan de regels houden. Ze letten er bijvoorbeeld op dat de speler beschermd wordt en het spel eerlijk. Gokverslavingen en illegale praktijken worden bestreden. Dit toezicht op kansspelen is voor burgers belangrijk, maar niet altijd zichtbaar.

De recente wijzigingen in de kansspelregelgeving bieden de Ksa niet alleen de mogelijkheid om haar toezicht te versterken, maar ook om daarmee naar buiten te treden. Daarbij is echter wel de terugkerende vraag wie het publiek van de toezichthouder vormt: de ‘gemiddelde’ burger, de (frequent of occasioneel) spelende burger, de bezorgde burger, de media of de politiek? Tegelijk is er toenemende aandacht voor de toezichthoudende rol van de Ksa sinds de openstelling van de online markt. Kernvraag is daarom hoe de Ksa haar toezicht op dit legale kansspelaanbod (beter) inzichtelijk kan maken met behulp van de data die zij in het kader van haar toezichtactiviteiten verkrijgt.

Onderzoek Burgervriendelijke Data Communicatie: Field Lab

Daarom zetten we een Field Lab op in het kader van ons breder onderzoeksproject over burgervriendelijke datacommunicatie. Het doel van het Field Lab is om innovatieve oplossingen te verkennen en tools te ontwikkelen voor communicatie over het toezicht op online kansspelen. Uitgangspunt daarbij is dat gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data en dat wordt geëxperimenteerd met de communicatie van die data, onder meer met behulp van nieuwe visualisaties.

We zijn op zoek naar burgers om deel te nemen aan het onderzoek. Iedereen is welkom, zowel burgers die (frequent of occasioneel) spelen als mensen die weinig affiniteit hebben met kansspelen, maar (wellicht juist om die reden) geïnteresseerd zijn in dit Field Lab.

Tijdens een eerste sessie bespreken medewerkers van de Ksa, samen met leden van het onderzoeksteam, data-experts en burgers gezamenlijk hun visies. Burgers die interesse hebben, zijn van harte welkom om aan te sluiten!

Deze sessie vindt plaats in maart, de precieze datum wordt nog afgestemd. Deze gezamenlijke sessie duurt (maximaal) drie uur en zal, mits mogelijk in het kader van de geldende Covid-19-maatregelen, fysiek plaatsvinden in Tilburg of Den Haag.

Contact

Interesse? Neem contact op met Shirley Kempeneer (s.kempeneer@tilburguniversity.edu).

Nieuw Field Lab: Communiceren met data over toezicht op legaal kansspel aanbod

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...