AR meets AI: Een bestuursrechtelijk perspectief op een nieuwe generatie besluitvorming

Johan Wolswinkel

De ontwikkelingen op het terrein van artificiële intelligentie (AI) volgen elkaar in snel tempo op, ook binnen het bestuurlijk-juridische domein. Het afgelopen najaar heeft het kabinet zelfs een Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie (SAPAI) opgesteld, dat niet alleen oog heeft voor benutting van het potentieel van AI, maar ook voor de risico’s en bedreigingen die hiermee gepaard gaan. Hoewel het bestuursrecht – in het pre-digitale tijdperk nog aangeduid als administratief recht (AR) – vanouds een dubbele functie heeft van legitimeren én begrenzen van overheidsoptreden en dus een belangrijke rol kan vervullen in het debat over AI, staat het nog grotendeels buitenspel. Dit artikel verkent daarom wat het bestuursrecht te bieden heeft als het gaat om de normering van AI binnen het openbaar bestuur.

Lees de publicatie

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...