Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht

Johan Wolswinkel

Johan Wolswinkel sprake deze rede in verkorte vorm uit bij zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bestuursrecht, Markt & Data aan Tilburg University op 17 januari 2020.

Lees de oratie

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...