Terug naar Nieuws

Wet open overheid gepubliceerd

27 oktober 2021

Op 27 oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) na een wetgevingsproces van bijna een decennium en na een tussentijdse wijziging van het wetsvoorstel (Wijzigingswet Woo) eindelijk in het Staatsblad gepubliceerd. De Wet open overheid (Woo) zal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen, die de toegang van burgers tot overheidsinformatie regelt. Ten opzichte van de Wob zet de Woo sterker in op actieve openbaarmaking van informatie door overheden. De wet zal op 1 mei 2022 in werking treden.

Meer info

Wet open overheid gepubliceerd

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...