Terug naar Nieuws

Wet open overheid in werking getreden

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt de openbaarmaking van overheidsinformatie. Kenmerkend voor de Woo ten opzichte van de Wob is een grotere nadruk op actieve openbaarmaking door overheden zelf, dus zonder dat hieraan een verzoek van een burger vooraf gaat.

Zie voor meer informatie over de Woo: Wet open overheid (Woo) | Rijksoverheid.nl

Wet open overheid in werking getreden

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...